IZKUSTVENA DELAVNICA POVEZOVALNE KOMUNIKACIJE

17. in 18. oktober 2020
sobota in nedelja od 9.00 – 17.00
prispevek 100 Euro (oziroma kolikor lahko prispevate, dobrodošli vsi, ne glede na finančne zmožnosti)
info: jakakovac@hotmail.com, 041 470 770
prijave: tukaj
 
Delavnica temelji na veščinah nenasilne komunikacije, ki jo je v 70ih letih prejšnjega stoletja razvil ameriški psiholog Marshall Rosenberg, in je v tujini priznan in vedno bolj uveljavljen pristop h komunikaciji. V odnose prinaša več sproščenosti, iskrenosti in medsebojnega razumevanja, hkrati pa je zelo uporabno orodje za reševanje konfliktov. Pristop je uporaben v različnih kontekstih in odnosih (partnerstvo in družina, služba, skupnost, mladinsko delo, šola, šport, …).
 

Udeleženci bodo spoznali in vadili naslednje veščine povezovalne komunikacije:

  • empatično poslušanje – ključ do dobrega stika;
  • ozaveščanje in transformacija svojih predpostavk, vzorcev, prepričanj in sodb, ki jih prinašamo v odnose;
  • od prevlade ali podrejanja k enakovrednim odnosom;
  • delovanje naših možganov, ko smo v konfliktu;
  • razlika med povezovalnim in razdiralnim jezikom;
  • prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih;
  • samoempatija – ohranjanje miru in stika s seboj v zahtevnih situacijah;
  • 4 koraki povezovalne komunikacije – kako povedati, kaj me moti, na način, da me bodo drugi pripravljeni poslušati in razumeti;
  • postavljanje zdravih meja – kako reči “ne” in ostati v dobrem odnosu;
  • vnašanje jasnosti in konstruktivnosti v medsebojno komunikacijo.

Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča, da raziskujejo svoje komunikacijske izzive, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju.

Kmalu tudi nadaljevanja delavnica povezovalne komunikacije, datum in vsebina bodo objavljeni v kratkem.

O voditelju delavnice:

Jaka Kovač je voditelj izobraževanj in facilitator. V okviru Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljskega dela, je od leta 2005 odvodil preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, stigmatizacija, mentorstvo, vodenje skupin, prostovoljstvo v šolah.  Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi tudi različna izobraževanja za učitelje, mladinske delavce in športne trenerje na temo dela z mladimi in sodelovalnih pristopov. Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshallu B. Rosenbergu), je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja.  Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog, vodi delavnice meditacije, 20 let je bil trener juda. 

PRETEKLE OBJAVE