Izkustvena delavnica povezovalne komunikacije

23.-24. marec 2019
sobota in nedelja od 9.00 – 17.00
prispevek 90 Euro / 100 Euro po 1.3.
info: jakakovac@hotmail.com, 041 470 770
prijave: KLIKNI ME! 
 
Reševanje konfliktov
 

Delavnica temelji na veščinah nenasilne komunikacije, ki jo je v 70ih letih prejšnjega stoletja razvil ameriški psiholog Marshall Rosenberg, in je v tujini priznan in vedno bolj uveljavljen pristop h komunikaciji. V odnose prinaša več sproščenosti, iskrenosti in medsebojnega razumevanja, hkrati pa je zelo uporabno orodje za reševanje konfliktov. Pristop je uporaben v različnih kontekstih in odnosih (partnerstvo in družina, služba, skupnost, mladinsko delo, šola, šport, …).

Udeleženci bodo spoznali in vadili naslednje veščine povezovalne komunikacije:

  • Empatično poslušanje – ključ do dobrega stika;
  • ozaveščanje in transformacija svojih predpostavk, vzorcev, prepričanj in sodb, ki jih prinašamo v odnose;
  • razlika med povezovalnim in razdiralnim jezikom;
  • prepoznavanje občutkov in potreb pri sebi in drugih – kako bolje razumeti sebe in druge;
  • samoempatija – ohranjanje miru in stika s seboj tudi v zahtevnih situacijah;
  • 4 koraki povezovalne komunikacije – kako povedati, kaj me moti, na način, da me bodo drugi pripravljeni poslušati in razumeti;
  • postavljanje zdravih meja – kako reči “ne” in ostati v dobrem odnosu.

Delavnice bo izpeljana po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča, da raziskujejo svoje komunikacijske izzive, s katerimi se soočajo v vsakodnevnem življenju.

O voditeljema delavnice:

 Jaka Kovač je voditelj izobraževanj in facilitator. V okviru Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljskega dela, je od leta 2005 odvodil preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska dinamika, stigmatizacija, mentorstvo, vodenje skupin, prostovoljstvo v šolah.  Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega gibanja “Art of hosting conversations that matter”, s katerimi v slovenski prostor prinaša inovativne metode skupinskih procesov. S kolegi vodi tudi različna izobraževanja za učitelje, mladinske delavce in športne trenerje na temo dela z mladimi in sodelovalnih pristopov. Redno se udeležuje izobraževanj nenasilne komunikacije (po Marshallu B. Rosenbergu), je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja.  Več let se je učil in prakticiral skupinski dialog, vodi delavnice meditacije, 20 let je bil trener juda. 

Svetlana Šaljić je tehnična direktorica v družbi za elektronsko poslovanje SETCCE, uveljavljena strokovnjakinja na področju razvoja programske opreme in snovanja novih produktov. Njena strast je povezovalna komunikacija, ki se ji posveča že dolga leta, je certificirana mednarodna trenerka nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo.

AKTUALNO
PRETEKLE OBJAVE